Tarieven & Vergoeding

Tarieven:

De kosten van het vrijblijvende kennismakingsgesprek (duur van 30 minuten) zijn  €25,-
Voor de counselinggesprekken (duur van 60 minuten) geldt een tarief van €65,- per sessie.

Als je bij verhindering dit uiterlijk 24 uur van tevoren laat weten, worden er geen kosten in rekening gebracht. Mocht de melding van verhindering later of niet binnen komen ben ik genoodzaakt om het tarief  van de sessie in rekening te brengen.

Je kunt zonder doorverwijzing van de huisarts terecht.

De kosten voor het yogastilteweekend zijn €280,-  all in (zie kopje yoga stilteweekend).

Voor werkgevers:

Counseling is een laagdrempelige vorm van gesprekstherapie en helpt werknemers bij stress, bij om moeten gaan met (chronische) pijn of ziekte, zorgen, onzekerheid, communicatie of frustraties. Het kan voor een werkgever positief zijn voor het bedrijf om counseling aan te bieden aan werknemers, Denk aan: Het voorkomen, verminderen of verkorten van ziekteverzuim. De werknemer leert om meer in zijn/haar kracht te staan en innerlijke rust te ervaren wat weer positief is voor de werknemer en daarmee ook voor de werkgever.
Voor bedrijven geldt hetzelfde tarief als voor particulieren. Neem bij eventuele vragen gerust contact op.

Ook vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulanceregeling. Ook bij een basis verzekering, kan een coulance worden ingediend. Ik kan je een voorbeeldbrief geven. Het geeft geen garantie op vergoeding maar er zijn wel goede ervaringen mee dat het toch vergoed wordt. Deze vallen onder de noemer kortdurende psychosociale hulp of alternatieve geneeswijze.

Bedrijfsleven

De werkgever is verplicht je ondersteuning te bieden als je last hebt van geestelijke en/of lichamelijke klachten. In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Ook is er, in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratie-begeleiding. Zo zijn er ook Arbo diensten, o.a het UWV, die diensten vergoeden die jij aandraagt.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting

Onder de noemer psychosociale begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft. Je kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op je belastingaangifte aftrekken.